MLADI RAZISKOVALCI

Skupina Čebelice v mesecu januarju in februarju raziskuje temo »Živali sveta«. Zato smo si najprej v sklopu te teme zastavili raziskovalni vprašanji »Kaj je led?« in »Kako nastane led?«. Odgovori so bili različni. V določenih domnevah so si bili precej podobni, spet na drugih stičiščih so se razhajali. Zato smo raziskovalni problem nadgradili z zastavitvijo poskusa, kjer smo ugotavljali, kakšne pogoje je potrebno zadovoljiti, da nastane led. Vse to smo skozi celoten proces tudi zapisovali. Predvidevanja so bila različna in so otroku dopuščala možnosti, da svoje domneve izrazi, jih s poskusom potrdi ali ovrže, med otroki se je odprla razprava.

Tako so imeli možnost uporabiti predhodno znanje, ga nadgraditi in povezati z nam neznanim svetom, Arktiko in Antarktiko ter spoznati živali tamkajšnjega sveta in njihove prilagoditve na življenje, kjer je »večni sneg in led«.

Svoje ugotovitve, novo pridobljeno znanje (kakšne pogoje potrebuje voda, da nastane led, zapis poskusa,) in zanimivosti (kako pingvini obdržijo toploto, se segrejejo) smo posredovali mlajši skupini Ribice in staršem prek oglasne deske. Veliko otrok pa je tudi doma naredilo ponoven poskus in se tako ponovno prepričalo, da trditev drži.

 

Moni in Darja

 

 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost