Enota MAJER

Naslov: Majer

Odpiralni čas: 5.30 – 16.00

Vodja enote:

Vesna Žarkovič, vzg. predš. otrok, svetnica

Telefon: 040 690 590


Skupina: ZAJČKI (1-2 leti)

Vzgojiteljica: Monika Fajfar

vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Tinka Majetič


Skupina: JEŽKI (1-2 leti)

Vzgojiteljica: Irena Veselič Kos

vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Andreja Šterk


Skupina: RAČKE (1-2 leti)

Vzgojiteljica: Tjaša Štrucelj

vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Dijana Puhek Veselič

Skupina: PIŠČANČKI (2-3 leti)

Vzgojiteljica: Tina Ramovš Mihelič

vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Sandra Šmalcelj

Za sočasnost skrbi vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja: Vesna Žgavec

Dostopnost