OPROSTITEV PLAČILA VRTCA ZARADI ODREJENE KARANTENE

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (Ur.l.RS, št. 152/20; v nadaljevanju: ZZUOOP) je v 102. členu določil, da so starši, katerih otroci ne obiskujejo vrtca zaradi odrejene karantene, so za dneve odsotnosti otroka iz vrtca oproščeni plačila za vrtec. 

Staršem se oprostitev plačila za vrtec iz prvega odstavka tega člena prizna, če vrtcu za otroka predložijo odločbo o odrejeni karanteni.

Odločbo o odrejeni karanteni (na ime starša ali otroka) morajo starši predložiti vrtcu do zadnjega dne v tekočem mesecu. Odločbe posredujete po elektronski pošti na naslov:  info@vrtec-crnomelj.si  

 Potrdilo o karanteni na domu za vašega otroka predstavlja tudi dokazilo o varstvu otroka za uveljavljanje pravice pri delodajalcu.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost