STOPIMO SKUPAJ ZA OTROKE V BELOKRANJSKEM RAZVOJNEM ODDELKU

Območno združenje Rdečega križa Metlika je na prošnjo staršev in v sodelovanju z razvojnim oddelkom črnomaljskega vrtca,  ZIK-a Črnomelj  ter s pomočjo vseh treh belokranjskih občin, 12. januarja 2017 pričelo humanitarno akcijo, v kateri smo začeli zbirati sredstva za otroke v belokranjskem razvojnem oddelku vrtca Otona Župančiča Črnomelj,  kamor so vključeni belokranjskim otroci s posebnimi potrebami. Slednji  za svoje dobro počutje in kolikor se da uspešen razvoj potrebujejo posebno skrb in specifične pristope specialnih strokovnjakov,  a  so trenutno prikrajšani za dodatno strokovno pomoč.

Za celosten razvoj otrok skrbita defektologinja in pomočnica vzgojiteljice v sklopu vrtca. Da bi otroci dosegli večji napredek na področjih razvoja kot so govor, socialne interakcije, gibanje … potrebujejo poleg defektologa tedenske obravnave tudi drugih strokovnjakov in terapij kot so logoped, nevrofizioterapevt, terapije s pomočjo živali …  Z akcijo želimo za nekaj časa olajšati tudi finančno obremenitev staršev. Z zbranimi sredstvi bomo omogočili dodatne obravnave otrokom v vrtcu.

V sklopu humanitarne akcije »Stopimo skupaj za otroke v belokranjskem razvojnem oddelku« lahko pomagate z nakazilom vašega prispevka na TRR Rdečega križa Metlika  02994-0019199751 s pripisom „razvojni oddelek“ ali se udeležite zaključne dobrodelne prireditve »STOPIMO SKUPAJ«, v petek, 21. 4. 2017, ob 18. uri v Kulturnem domu Črnomelj in s prostovoljnim prispevkom pomagate po svojih močeh.

Izkupiček humanitarne akcije bo namenjen za intenzivne obravnave, s katerimi bomo omogočali optimalen razvoj otrok v razvojnem oddelku.

Vrtec Črnomelj

 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost