MASKE V VRTCU

8. 3. 2022 smo vrtci prejeli okrožnico, kjer nas obveščajo v zvezi z opustitvijo nošenja zaščitnih mask v prostorih vrtca.

Uporaba zaščitnih mask je v notranjih prostorih vrtca še vedno obvezna, saj se 11. člen odloka, ki določa ukrep nošenja zaščitne maske, ni spremenil. S spremembo 12. člena odloka, ki določa izjeme od nošenja maske, pa je pri vzgojiteljih predšolskih otrok in vzgojiteljih predšolskih otrok– pomočnikov vzgojiteljev prišlo do spremembe, da jim od 4. 3. 2022 dalje ni več potrebno uporabljati zaščitne maske. Hkrati je odlok prinesel tudi izjemo nenošenja maske vsem strokovnim delavcem in drugim zaposlenim, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju vzgojnoizobraževalnega programa v osnovnem in srednjem šolstvu.

Za zagotovitev enakega položaja strokovnih delavcev in drugih zaposlenih v vrtcih s položajem strokovnih delavcev in drugih zaposlenih v osnovnem in srednjem šolstvu je Ministrstvo za zdravje sprejelo stališče, da so med izjemami, ki jim ni potrebno nositi maske tudi strokovni delavci (vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev) in vsi drugi zaposleni v vrtcih (čistilke, hišniki, kuharice, uprava …). S tem stališčem je seznanjen tudi Inšpektorat RS za šolstvo in šport.

Obveznost nošenja maske pa ostaja še naprej za vse osebe, ki vstopajo v vrtec (starši, dobavitelji …).

Hvala za razumevanje.

Stanka Kure, ravnateljica

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost