Svet staršev

SVET STARŠEV

Na podlagi Zakona o vzgoji in financiranju izobraževanja (66. člen) se za organizirano uresničevanje interesov staršev oblikuje v javnem zavodu Svet staršev. Svet je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet vrtca,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predstavniki enot v Svetu staršev vrtca Otona Župančiča Črnomelj 2023/2024

ODDELEKIME IN PRIIMEK PREDSTAVNIKA
Enota Čardak (Žogice-RO)Anja Pavlin
Enota Čardak (Polžki)Vesna Zorman
Enota Čardak (Metuljčki)Tanja Davidović
Enota Čardak (Pikapolonice)Maša Miletić
Enota Čardak (Ribice)Sabina Gosenca
Enota Čardak (Delfinčki)Maja Kuzma
Enota Čardak (Levčki)Mojca Rebolj
Enota Čardak (Srnice)Vesna Brčina
Enota Čardak (Pingvinčki)Martin Lozar
Enota Čardak (Medvedki)Petra Roginič
Enota Loka (Gosenice)Maša Beličič
Enota Loka (Sončki)Nastasja Schweiger
Enota Loka (Zvezdice)Sandra Jakobčič
Enota Loka (Lunice)Gregor Kokot
Enota Loka (Kapljice)Agnieszka Mravinec
Enota Loka (Kresničke)Anita Jotanović
Enota Loka (Račke)Judita Rupnik
Enota Loka (Žabice)Tjaša Kramarič
Enota Loka (Muce)Lea Frice
Enota Loka (Krtki)Tomaž Peteh
Enota Loka (Mravljice)Sara Bahor
Enota Loka (Zajčki)Marjetka Ogulin
Enota Loka (Čebelice)Nastja Luič
Enota Loka (Konjički)Anja Andrejčič
Enota Loka (Mehurčki)Špela Starašinič

Predsednica Sveta staršev 2023/2024: Sara Bahor

Podpredsednica Sveta staršev 2023/2024: Sabina Gosenca


ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV:

Dostopnost