Vprašanja in odgovori

Ali moram ponovno oddati vlogo za vpis otroka v vrtec za novo šolsko leto, če je otrok že vključen v vrtec?

Vloge ni potrebno še enkrat oddati. Vloga se odda le ob vstopu v vrtec in velja do izpisa otroka iz vrtca. Vlogo v času razpisa morajo oddati starši otrok, ki še niso vključeni v vrtec in želijo vključitev s 1. septembrom.

Kdaj lahko oddam Vlogo za premestitev otroka?

Vlogo za premestitev otroka oddate v primeru, če otrok ni vključen v želeni enoti.  Oddate jo v mesecu aprilu v času javnega razpisa za vpis v novo šolsko leto, da jo lahko upoštevamo z mesecem septembrom. Oddaja vloge v medletnem času pa bo upoštevana v primeru sprostitve mesta oz. šele z naslednjim šolskim letom.

Ali lahko izkoristim poletno rezervacijo za oba meseca?

Rezervacija se lahko izkoristi od 1. 7. do 31. 8 v celoti. V primeru, da želite izkoristiti rezervacijo za oba meseca, vam priporočamo, da izpolnite obrazec za vsak mesec posebej. V primeru, da otroka pripeljete en dan v vrtec, vam rezervacija propade, le za tisti mesec. (npr. če pripeljete otroka 7. 7. imate pa rezervacijo za oba meseca posebej, vam za junij propade, za avgust pa ne).

Kdaj bom dobila odgovor o sprejemu, če sem oddal vlogo za mesec december?

Vloge za medletni vpis se ne obravnavajo v postopku javnega razpisa, ampak najkasneje en mesec pred vključitvijo otroka v vrtec, glede na prosta mesta v vrtcu.

Kdaj oddam vlogo za vrtec, če želim otroka vpisati s 1. 9. in kaj moram priložiti?

Vlogo boste oddali v času javnega razpisa v mesecu aprilu. K vlogi priložite potrdilo o zaposlitvi za oba starša. Če starša nista prijavljena v istem gospodinjstvu, oddate potrdilo za vsakega posebej.

Dostopnost