Senzorični mesec pri Ježkih

V mesecu januarju smo pri Ježkih imeli poudarek na senzomotoričnem razvoju. Preko senzorične igre smo vključili vsa otrokova čutila in tako spodbudili senzorične informacije pri otrocih, razvijali mišljenje, učenje in ustvarjalnost. Izvajali smo različne dejavnosti, kjer so otroci rokovali z nestrukturiranim materialom, naravnim materialom, igračami in različnimi predmeti. Listali smo senzorične knjige, kjer smo vključili vsa čutila, izvajali senzorične prstne igre, masaže za otroke, aktivno poslušali glasbo in glasbene pravljice, okušali in vohali različne sadeže, ter ustvarjali s prstnimi barvami. Predvsem pa se imeli lepo.   

Ježki s Simono in Alenko

Dostopnost