VPIS OTROK V DNEVNO VARSTVO ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

Starše obveščamo, da bo vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2022/23 potekal od 7. 3. 2022 do 21. 3. 2022. Vlogo za vpis otroka in informacije o dokazilih dobite v upravi vrtca ali na naši spletni strani www.vrtec-crnomelj.si. Izpolnjeno vlogo lahko oddate po pošti ali v poštni nabiralnik v enoti Čardak. Starši, ki želijo premestitev otroka v drugo enoto vrtca z novim šolskim letom, oddajo Vlogo o premestitvi.

Za dodatne informacije je na voljo svetovalna delavka vrtca Ivana Leko na naslovu: ivana.leko@guest.arnes.si ali na telefonskih številkah 05/90 74 116, 040 527 322.

Predšolskega otroka v starosti od 11 mesecev do 5 leta starosti lahko vpišete v

DNEVNI PROGRAM, ki traja od 6 – 9 ur dnevno.

Posebno vabimo in priporočamo vpis otroka v vrtec pred vstopom v 1. razred, saj bo vključitev v šolo lažja in manj stresna. Vloge, ki ste jih že oddali za 1. 9. 2022, so evidentirane in bodo obravnavane istočasno s prijavami na ta razpis.

Obvestilo o sprejemu za vpis s 1. 9. 2022 boste dobili do 1. 6. 2022. Postopek vpisa bo voden po Zakonu o vrtcih. V primeru prevelikega števila otrok v primerjavi s prostimi mesti, bodo vloge točkovane na podlagi kriterijev Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost