Brezplačen vrtec za drugega in vsakega nadaljnjega otroka od 1. 9. 2021 dalje

S 1. 9. 2021 se uveljavi novela Zakona o vrtcih (Ur.l.RS, št. 18/21), ki ponovno vpeljuje
pravico do brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je vključen v vrtec
hkrati s starejšim sorojencem. Pravice do brezplačnega vrtca pa bodo deležni tudi vsi
starši, ki imajo v vrtcu tretjega ali nadaljnjega otroka, ne glede na to, ali so starejši
sorojenci še v vrtcu.
Ker gre za pravico, ki jo določa zakon, morajo starši še vedno oddati vlogo za znižano
plačilo vrtca na pristojni CSD, da jim o tem izda odločbo. Niti vrtci niti ministrstvo, ki
namesto staršev krije plačilo za vrtec, ne razpolagajo s podatkom, koliko otrok je v
družini oziroma kateri je tretji in nadaljnji otrok, ki ima pravico do brezplačnega vrtca.
Odločbo o pravici do znižanega plačila vrtca, ki določa višino plačilo staršev glede na
dohodkovni razred, trajanje pravice, občino zavezanko za plačilo razlike med ceno
programa, v katerega je vključen otrok in plačilom staršev, bo izdal CSD ter podatek
posredoval preko distribucijskega modula v aplikacijo CEUVIZ.
Vrtci boste podatek o višini znižanega plačila staršev za vrtec za vse upravičence do
kritja znižanega plačila iz državnega proračuna, tako kot do sedaj, prejeli v aplikacijo
CEUVIZ ter pri ministrstvu, preko aplikacije SPS (subvencioniranje plačil staršev)
uveljavljali zahtevek za sofinanciranje. Aplikacija SPS bo ustrezno nadgrajena, tako da
boste zahtevke za mesec september pri ministrstvu že uveljavljali v višini 100 % za vse
upravičence.

Vir: Okrožnica za vrtec;

Številka: 6030-2/2021/26
Datum: 31. 8. 2021

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost