RAZPIS ZA VPIS OTROK V ŠOLSKEM LETU 2018/19

Starše obveščamo, da bo vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2018/19 potekal od 5. 3. 2018 do 19. 3. 2018. Vlogo za vpis otroka in informacije o dokazilih dobite v upravi vrtca ali na naši spletni strani pod rubriko OBRAZCI.

Izpolnjeno vlogo lahko oddate po pošti ali osebno pri svetovalni delavki vrtca na Kidričevi 18/b v Črnomlju.

Predšolskega otroka v starosti od 11 mesecev do 5 leta starosti lahko vpišete v

DNEVNI PROGRAM, ki traja od 6 – 9 ur dnevno.

Posebno vabimo in priporočamo vpis otroka v vrtec pred vstopom v 1. razred, saj bo vključitev v šolo lažja in manj stresna.

KRAJŠI PROGRAM – CICIBANOVE URICE,

za otroke v starosti od 3-5 let, ki bodo potekale po krajevnih skupnostih

(minimalno 8 otrok).

Vloge, ki ste jih že oddali, so evidentirane in bodo obravnavane istočasno s prijavami na ta razpis. Obvestilo o sprejemu za vpis s 1. 9. 2018 boste dobili do 30. 5. 2018. Postopek vpisa bo voden po Zakonu o vrtcih. V primeru prevelikega števila otrok v primerjavi s prostimi mesti, bodo vloge točkovane na podlagi kriterijev Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost