Interni pravilniki vrtca Otona Župančiča Črnomelj

Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj: