Vrtec Otona Župančiča Črnomelj

Osnovni podatki o vrtcu:

Vrtec Otona Župančiča Črnomelj skrajšano ime Vrtec Črnomelj je javni vrtec v katerem zaposleni zagotavljamo profesionalnost in kakovost svojih storitev. Ustanoviteljica vrtca je Občina Črnomelj.

Skrajšano ime zavoda: Vrtec Črnomelj
Sedež zavoda: Kidričeva ulica 18b, 8340 Črnomelj

Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Kidričeva ulica 18b
8340 Črnomelj
Slovenija

Telelefon: 07 356 72 71
Elektronski naslov: info@vrtec-crnomelj.si
Spletna stran: www.vrtec-crnomelj.si

Ravnateljica vrtca:  Stanka Kure

Davčna številka: 20802684
TRR: 01217-6030634262


Enota LOKA

Enota ČARDAK

V sestavo vrtca sodijo:

 • enota vrtca v Loki, Kidričeva ulica 18/b-uprava
 • enota vrtca v Loki, Kidričeva ulica 18/b-novi del
 • enota vrtca na Čardaku, Čardak 1 in Čardak 2

Naše poslanstvo

Naše poslanstvo je vzgoja in izobraževanje otrok s poudarkom na kakovosti dela na vseh segmentih predšolske dejavnosti in se v celoti ujema s temeljnimi nalogami vrtca.

Naš vrtec je varno zavetje, iz katerega odmeva smeh, kjer uživajo otroci in vzgojitelji, ki se trudijo za zaupanje staršev. Pri nas domuje igra in veselje, čuti se varnost za male in velike. Zaposleni smo odgovorne osebe, ki delamo z dušo in srcem za otroke, jim znamo prisluhniti, jih razumemo, jim nudimo podporo, smo njihovi prijatelji in učitelji.

Vizija našega vrtca:

 • Naš vrtec je velika hiša, v kateri želimo skozi igro in z dobrimi medsebojnimi odnosi zagotoviti otroku varno in spodbudno okolje, razvijati ustvarjalnost ter otroka popeljati na pot samostojnosti in odgovornosti.
 • polni oddelki pod dvema strehama na Čardaku in Loki s primernimi prostori, okolico, pripomočki in materiali.

Vrednote zaposlenih v našem vrtcu:

Vrednota je nekaj vrednega, nekaj kar nas bogati in vodi naša prizadevanja za izboljševanje življenja v vrtcu. V vrtcu si prizadevamo posredovati vrednote z vzgledom in moralnim presojanjem. Ob upoštevanju dejstva, da je otrok v predšolskem obdobju sposoben sprejeti in ohraniti najpomembnejše sporočilo za kasnejše počutje, odločanje in življenje, je toliko bolj pomembno spoznanje, da mu z vzgledom in besedami posredujemo tiste vrednote, ki mu bodo pri tem pomagale.

Osnova naše vzgoje je dober odnos med vsemi odgovornimi za vzgojo – med starši in vzgojitelji, vzgojitelji in otroki, ter med nami zaposlenimi.

Vrednote, ki so za nas ključnega pomena in se vseskozi prepletajo pri delu v kolektivu so:

 • PRIJAZNOST – verjamemo, da je prijaznost pogoj za dober medčloveški odnos in sožitje;
 • ODGOVORNOST – smo odgovorni ljudje do organizacije, otrok in soljudi;
 • ODLIČNOST – svoje delo opravljamo kakovostno in strokovno;
 • USTVARJALNOST – iščemo nove izzive in ustvarjalne rešitve za dosego skupnih ciljev;
 • ODPRTOST – sodelujemo z vsemi, ki prispevajo h kakovosti vzgoje in izobraževanja, skrbi za zdravje in kakovosti življenja in dela;
 • POŠTENOST – sposobni smo pogledati vase in kritično presojati;
 • ZANESLJIVOST – lahko se obrnejo na nas, ker vedo, da bomo dobro opravili;
 • STRPNOST – pripravljeni smo poslušati in vsakemu dati možnost, da pove, kar misli, sprejemati različnost, izogibamo se žaljivk, veliko nam pomeni spoštljiv odnos;
 • ODKRITOST – sposobni smo povedati, če mislimo drugače, pogledati drugače in ostati prijatelji;
 • PRIJATELJSTVO – je nekaj velikega in ko je zares veliko, ga ni mogoče izraziti z besedami, ampak ga je mogoče izkusiti;
 • DOBRA VOLJA – veliko dobre volje je v nas samih;
 • OTROCI – verjamemo, da so naše največje bogastvo in si zaslužijo kakovostno vzgojo in izobraževanje v vrtcu.

Poslovni čas:

S 1. 9. 2019 je obratovalni čas vrtca od 5.30 ure do 17. ure v enoti Loka in enoti Čardak.
V poletnem času enota Čardak obratuje od 5.30 do 16. ure (julij, avgust)

Dežurstvo se izvaja v času šolskih počitnic in poletnih mesecih.  Izvajata ga enota Loka ali enota Čardak.

Dostopnost