Svetovalna služba

Temeljna naloga vrtca je optimalni razvoj otroka. Svetovalna služba predstavlja podporo pri uresničevanju temeljnega cilja vrtca. Delo svetovalne službe je namenjeno vsem otrokom. Usmerjeno je v podporo, pomoč in spodbudo otrokovemu razvoju.

Pri delu svetovalni delavec upošteva načelo vseh udeleženih, kar pomeni sodelovanje s starši, otroki, strokovnimi delavci, vodstvom in drugimi institucijami.

Svetovalni odnos temelji na dogovoru s posameznimi udeleženci. Poteka na osnovi prostovoljnosti vsakega posameznega udeleženca, na osnovi zaupnosti podatkov, dogovora in v dobrobit otroka.

Na svetovalno službo se starši lahko obrnejo osebno v primerih, ko imajo vprašanja glede vpisa, izpisa, premestitev, prostih mest v vrtcu; v primeru, ko se starši soočajo s problemi, dilemami, strahovi glede razvoja otroka in njihove vzgoje, kot tudi z vprašanji, ki se jim pojavljajo ob kritičnih in prelomnih dogodkih v življenju družine (vstop v vrtec, preselitev, vstop v šolo, rojstvo, ločitev…).

Za srečanja priporočamo vnaprejšnji dogovor, da bi se izognili čakanju zaradi zasedenosti ali morebitne odsotnosti.

Svetovalna delavka Ivana Leko, uni. dipl. soc. delavka

Uradne ure za starše: po dogovoru na tel. št.: 05 90 74 116 ali po e-pošti ivana.leko@guest.arnes.si.

Dostopnost