Kontakt

Telefon: 07 356 72 71

E-pošta: info@vrtec-crnomelj.si


Enota LOKA

Kidričeva ulica 18b, 8340 Črnomelj

Vodja enote: Vesna Žarkovič 
E-pošta: vesna.zarkovic@guest.arnes.si
Telefon: 041 339 150

Pritličje (Zbirna igralnica Kapljice): 05 907 41 12
Nadstropje (Zbirna igralnica Mravljice): 05 907 41 15

Zbornica: 05 907 41 11

Kuhinja: 05 907 41 14


Enota ČARDAK

Čardak 1, 8340 Črnomelj

Vodja enote: Mateja Šafar
T: 040 250 060
E: matejasafar9@gmail.com

Telefon (stari del): 07 305 12 20

Kuhinja: 05 905 79 18

Enota Čardak – novi del
Igralnica: 05 901 89 64


Uprava vrtca

Ravnateljica: Stanka Kure, vzg. predš. otrok, svetovalka
T: 07 305 26 75, M: 031 545 050
E: stanka.kure@guest.arnes.si

Tajnik VIZ VI: Karmen Ambrožič
T: 07 356 72 71,  M: 040 862 219
E: info@vrtec-crnomelj.si

Administrator: Alenka Štrucelj
T: 05 907 41 17

Svetovalna delavka: Ivana Leko, univ. dipl. soc. delavka, svetovalka
T: 05 907 41 16,  M: 040 527 322
E: ivana.leko@guest.arnes.si

Organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima:
Janja Bajt Smrekar, univ. dipl. inž. živ. teh.
T: 07 356 72 70,  M: 040 840 608
E: janja.bajt-smrekar@guest.arnes.si 

Dostopnost