Dnevni red

DNEVNI RED

STAROSTNO OBDOBJE OD 1. DO 3. LETA STAROSTI

5.30 – 8.00             prihod otroka in spontana igra
8.00 – 8.30             nega, zajtrk
8.30 – 10.30          načrtovane in nenačrtovane dejavnosti ter igra otrok z materiali,
                                   dopoldanska malica, bivanje na prostem
10.30 – 11.15        nega, priprava na kosilo (obstoječe skupine)
11.15 – 12.00        kosilo (obstoječe skupine)
12.00 – 14.00        priprava na počitek, počitek
13.15 – 14.00        kosilo (nove skupine – sončki in polžki)
14.00 – 17.00        popoldanska malica, organizirane in spontane dejavnosti po kotičkih,
                                   odhodi domov

 

STAROSTNO OBDOBJE OD 3. DO 6. LETA STAROSTI

5.30 – 8.00             prihod otroka, igre po želji, igre v manjših skupinah
8.00 – 8.45             jutranja higiena, zajtrk
8.45 – 11.30          načrtovane in nenačrtovane dejavnosti ter igra otrok z materiali,
                                   dopoldanska malica, bivanje na prostem, sprehodi,
ogledi, pohodi
11.30 – 12.30        higiena pred obrokom, kosilo
12.30 – 14.00        počitek ali umirjene dejavnosti v igralnici
14.00 – 17.00        popoldanska malica, organizirane in spontane dejavnosti po kotičkih,
                                   odhodi domov

Dostopnost