VPIS


VPIS PREDŠOLSKIH OTROK v dnevno varstvo za šolsko leto 2024/25

Starše obveščamo, da bo vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2024/25 potekal
od 4. 3. 2024 do 18. 3. 2024.

Vlogo za vpis otroka in informacije o dokazilih dobite na upravi vrtca ali na naši spletni strani www.vrtec-crnomelj.si. Izpolnjeno vlogo lahko oddate priporočeno po pošti, na e-naslov vpis@vrtec-crnomelj.si, v poštni nabiralnik v enoti Čardak ali enoti Loka ter osebno pri svetovalni delavki ob četrtkih od 10. do 13. ure.

Starši, ki želijo premestitev otroka v drugo enoto vrtca z novim šolskim letom, oddajo Vlogo o premestitvi.

Predšolskega otroka v starosti od 11 mesecev do 5. leta starosti lahko vpišete v DNEVNI PROGRAM, ki traja od 6 – 9 ur dnevno.

Vloge, ki ste jih že oddali za 1. 9. 2024, so evidentirane in bodo obravnavane istočasno s prijavami na ta razpis. Obvestilo o sprejemu za vpis s 1. 9. 2024 boste dobili do 1. 6. 2024. Postopek vpisa bo voden po Zakonu o vrtcih. V primeru prevelikega števila otrok v primerjavi s prostimi mesti, bodo vloge točkovane na podlagi kriterijev Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj.

Dostopnost