VPIS

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V DNEVNO VARSTVO 2021/2022

Starše obveščamo, da bo vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2021/22 potekal od 8. 3. 2021 do 21. 3. 2021. Vlogo za vpis otroka in informacije o dokazilih dobite v upravi vrtca ali na naši spletni strani www.vrtec-crnomelj.si. Izpolnjeno vlogo lahko oddate po pošti ali v poštni nabiralnik v Enoti Čardak. Starši, ki želijo premestitev otroka v drugo enoto vrtca z novim šolskim letom, oddajo Vlogo o premestitvi.

Za dodatne informacije je na voljo svetovalna delavka vrtca Ivana Leko na naslovu: ivana.leko@guest.arnes.si ali na telefonskih številkah 05/90 74 116, 040 527 322.

Predšolskega otroka v starosti od 11 mesecev do 5 leta starosti lahko vpišete v

DNEVNI PROGRAM, ki traja od 6 – 9 ur dnevno.

Posebno vabimo in priporočamo vpis otroka v vrtec pred vstopom v 1. razred, saj bo vključitev v šolo lažja in manj stresna. Vloge, ki ste jih že oddali za 1. 9. 2021, so evidentirane in bodo obravnavane istočasno s prijavami na ta razpis.

Obvestilo o sprejemu za vpis s 1. 9. 2021 boste dobili do 1. 6. 2021. Postopek vpisa bo voden po Zakonu o vrtcih. V primeru prevelikega števila otrok v primerjavi s prostimi mesti, bodo vloge točkovane na podlagi kriterijev Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj.

Uprava vrtca

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V KRAJŠI PROGRAM za šolsko leto 2020/21

Starše obveščamo, da vrtec načrtuje izvedbo KRAJŠEGA PROGRAMA predšolske vzgoje za otroke, ki so do konca leta 2020 dopolnili starost 5 let in niso vključeni v vrtec.

Namen programa je, da se omogoči vključenost v predšolske programe tudi tistim predšolskim otrokom, ki leto pred vstopom v osnovno šolo, še niso bili vključeni v vrtec, saj s tem želimo prispevati k lažjemu in manj stresnemu prehodu v šolo.

Izvajanje krajšega programa bo predvidoma potekalo

od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021, po 4 ure dnevno v popoldanskem času.

Program je brezplačen in bo financiran s strani MIZŠ.

Starše prosimo, da izpolnjeno Vlogo za krajši progam oddate po pošti ali v poštni nabiralnik v Enoti Čardak, Čardak 1 (leseni vhod). Za dodatne informacije je na voljo svetovalna delavka vrtca Ivana Leko na naslovu: ivana.leko@guest.arnes.si ali na telefonskih številkah 05/90 74 116, 040 527 322.

Uprava vrtca