Svet staršev

SVET STARŠEV

Na podlagi Zakona o vzgoji in financiranju izobraževanja (66. člen) se za organizirano uresničevanje interesov staršev oblikuje v javnem zavodu Svet staršev. Svet je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet vrtca,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predstavniki enot v Svetu staršev vrtca Otona Župančiča Črnomelj 2021/2022

OddelekIme in priimek predstavnika
Enota LOKA (Mravljice)Sabina Kapele
Enota LOKA (Gosenice)Andreja Toplišek
Enota LOKA (Čebelice)Urška Kozan
Enota LOKA (Sovice)Darjan Grudnik
Enota Čardak (Žogice-RO)Sanela Nikolić Nasić
Enota Čardak (Sončki)Teja Jeršin
Enota Čardak (Metuljčki)Tadeja Binder
Enota Čardak (Pikapolonice)Andreja Štajdohar
Enota Čardak (Ribice)Maša Miletić
Enota Čardak (Delfinčki)Blaž Papež
Enota Čardak (Medvedki)Andreja Plut
Enota Čardak (Levčki)Martina Kolar
Enota Čardak (Srnice)Sedlar Šarić Maja
Enota Čardak (Pingvinčki)Gregor Žalec
Enota Čardak (Polžki)Mateja Stariha
Enota Majer (Piščančki)Barbara Medic
Enota Majer (Zajčki)Sara Bahor
Enota Majer (Ježki)Urška Grdiša
Enota Majer (Račke)Urška Tomanič
Enota Dijaški dom (Miške)Martina Matkovič
Enota Dijaški dom (Žabice)Brigita Starešinič
Enota Mala hiška (Lisičke)Luka Turk
Enota Mala hiška (Muce)Tamara Kimovec

Predsednik Sveta staršev 2021/2022: Darjan Grudnik

Podpredsednica Sveta staršev 2021/2022: Maša Miletić


ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV:


Zapisnik-sveta-staršev 2020/21
Zapisnik-sveta-staršev-17.-11.-2020
zapisnik-sveta-staršev-21.12.2020

Dostopnost