OBVESTILO STARŠEM GLEDE KORONAVIRUSA (COVID-19)

Spoštovani starši!

Glede na trenutno stanje pojavnosti koronavirusa ter okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, vas v nadaljevanju seznanjamo z napotki in usmeritvami za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so v skladu s trenutno veljavnimi navodili pristojnih institucij.

Razmere in ukrepi za zajezitev virusa se hitro spreminjajo, zato bomo v vrtcu ravnali skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki je ključna nacionalna kontaktna točka. Informacije so dostopne na naslednji povezavi https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov, ki jih bomo redno spremljali.

Ministrstvo za zdravje RS sporoča, da v Sloveniji ni razloga za preplah, a je kljub temu potrebna izredna pazljivost.

 

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne splošne preventivne ukrepe:

 1. Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 2. Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 3. V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 4. Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 5. Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 6. V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 7. Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 8. V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Ter v nadaljevanju prosimo upoštevajte še naše preostale ukrepe za zmanjševanje oz. preprečevanje nalezljivih obolenj:

 1. Otrok z nalezljivo boleznijo in zgodnji rekonvalescent po preboleli nalezljivi bolezni ne sodi v vrtec.
 2. Ko vas obvestimo o otrokovi bolezni, ste ga dolžni prevzeti v čim krajšem času.
 3. Čim prej nas obvestite o vrsti nalezljive bolezni, za katero je zbolel vaš otrok.
 4. O vrnitvi otroka v kolektiv naj presoja izbrani zdravnik oz. pediater, ki najbolje pozna otrokovo zdravstveno stanje.

O tem, kako ravnati v primeru obolelih, se bomo posvetovali s pristojnimi javno zdravstvenimi službami ter vas obveščali preko oglasnih desk in spletne strani.

 

Črnomelj, 2. 3. 2020                                                                                              Janja Bajt Smrekar, organizator prehrane in ZHR

 

Kaj je koronavirus

Umivanje rok

Higiena kašlja, rok (1)

Pravilna higiena kašlja

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost