Vpis v vrtec

Starše obveščamo, da bo vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2017/18 potekal od 6. 3. 2017 do 17. 3. 2017. Vlogo za vpis otroka in informacije o dokazilih dobite v upravi vrtca ali na naši spletni strani www.vrtec-crnomelj.si. Izpolnjeno vlogo lahko oddate po pošti ali osebno pri svetovalni delavki vrtca na Kidričevi 18/b v Črnomlju.

Predšolskega otroka v starosti od 11 mesecev do 5 leta starosti lahko vpišete v

 DNEVNI PROGRAM, ki traja od 6 – 9 ur dnevno.

Posebno vabimo in priporočamo vpis otroka v vrtec pred vstopom v 1. razred, saj bo vključitev v šolo lažja in manj stresna.

KRAJŠI PROGRAM – CICIBANOVE URICE,

za otroke v starosti od 3-5 let, bodo potekale po krajevnih skupnostih

(minimalno 8 otrok).

Vloge, ki ste jih že oddali, so evidentirane in bodo obravnavane istočasno s prijavami na ta razpis. Obvestilo o sprejemu boste dobili do 15. 5. 2017. Postopek vpisa bo voden po Zakonu o vrtcih. V primeru prevelikega števila otrok v primerjavi s prostimi mesti, bodo vloge točkovane na podlagi kriterijev Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost