Angleščina v vrtcu

V letošnjem šolskem letu smo v skupihah 4-5 let in 5-6 let uvedli dodatno dejavnost, angleščino v vrtcu. Mnoge raziskave namreč potrjujejo, da zgodnje usvajanje tujega jezika pozitivno vpliva na otrokov govorni, spoznavni in osebnostni razvoj ter uspešnost v šoli. Preko dejavnosti smo otrokom želeli približati in predstaviti začetke tujega jezika. Otroci so se preko igre, mimike, plesa, barvanja, risanja, petja in gibanja seznanili z osnovnim angleškim besediščem. Spoznali so zgodbo The Very Hungry Caterpillar, avtor Eric Carle in se seznanili z novimi tujimi besedami preko besedila iz knjige ter pestrih dejavnosti, ki so jih tedensko za njih pripravile vzgojiteljice.

Vzgojiteljice: Barbara, Metka, Vesna in Simona

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost