KAJ JE KRITIČNA INFRASTRUKTURA?

Spoštovani starši,

danes smo na telefone in elektronske naslove vrtca prejeli veliko število vprašanj v povezavi z vašimi zaposlitvami oz. s potrdili o zaposlitvah pri delodajalcih, saj je Odlok Vlade RS o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja predvidel, da lahko s ponedeljkom, 1. februarjem 2021, pripeljete otroke v vrtec le v nujno varstvo, ki velja za starše, ki ste zaposleni v sektorjih kritične infrastrukture.

Zato vam v nadaljevanju posredujemo nekaj podatkov kaj je kritična infrastruktura in kaj sodi k njej.

LETAK – Kritična infrastruktura

Kritična infrastruktura je državnega pomena v Republiki Sloveniji obsega zmogljivosti, ki so ključnega pomena za državo in bi prekinitev njihovega delovanja ali njihovo uničenje pomembno vplivalo in imelo resne posledice za nacionalno varnost, gospodarstvo in druge ključne
družbene funkcije ter zdravje, varnost, zaščito in blaginjo ljudi. Ugotavljanje in določanje kritične infrastrukture, načela in načrtovanje njene zaščite, naloge organov in organizacij na področju kritične infrastrukture ter obveščanje, poročanje, zagotavljanje podpore odločanju, varovanje
podatkov in nadzor na področju kritične infrastrukture ureja Zakon o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17).

Nosilci sektorjev kritične infrastrukture so posamezna ministrstva, ki so odgovorna za delovna področja, na katera spada kritična infrastruktura, in Banka Slovenije.

Upravljavci kritične infrastrukture, ki so odgovorni za njeno vsakodnevno nemoteno delovanje, so lahko gospodarske družbe, zavodi, državni organi in Banka Slovenije.

Kriteriji za ugotavljanje kritične infrastrukture so sektorski in medsektorski. Sektorski kriteriji se ob upoštevanju posebnih lastnosti posameznega sektorja kritične infrastrukture oblikujejo na podlagi presoje mogočih posledic, ki bi nastale zaradi resnih motenj v delovanju ali prekinitve delovanja kritične infrastrukture za posamezen sektor kritične infrastrukture. Medsektorski kriteriji za ugotavljanje kritične infrastrukture pa se oblikujejo na podlagi presoje mogočih posledic, ki bi
nastale zaradi resnih motenj v delovanju ali prekinitve delovanja kritične infrastrukture za vse sektorje kritične infrastrukture.

V kolikor smatrate, da vaša zaposlitev (zaposlitev obeh staršev) sodi v sklop sektorjev kritične infrastrukture nam pošljite oz. dostavite potrdilo delodajalca (do ponedeljka, 1. 2. 2021), da opravljate dela v sektorju KI in potrebujte nujno varstvo za otroka. Potrdilo lahko posredujte tudi po e-pošti: vesna.zarkovic@guest.arnes.si

Otrok staršev, kjer zaposlitve obeh staršev ne sodijo v sklop kritične infrastrukture, ne bomo sprejeli v vrtec.

Zavedamo se, da nujno varstvo poteka že precej dolgo in da si želimo čim prejšnje vrnitve, a kljub našim prizadevanjem nam trenutna epidemiološka situacija ni ravno naklonjena.

Vsem se zahvaljujem za razumevanje in sodelovanje ter vam želim prijeten vikend,

Stanka Kure, ravnateljica vrtca

Povezava do Zakona o kritični infrastrukturi: TUKAJ

Uradni list RS št. 12/21: TUKAJ

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost