“SISTEM MEHURČKOV”

Spoštovani starši!

Kot ste lahko dnevno seznanjeni iz medijev, je trenutno epidemiološko stanje v državi zelo kritično.

Zaradi povečanega števila okužb v populaciji predšolskih otrok pa je v tem tednu Strokovna svetovalna skupina ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije Covid-19 predlagala, da se v vrtcih ponovno uvede »sistem mehurčkov«. To pomeni, da oddelek otrok deluje kot mehurček – otroci različnih oddelkov naj se med seboj ne bi mešali.
Če iz organizacijskih razlogov (prevelika kadrovska odsotnost) ne bomo mogli organizirati mehurčkov, bomo oddelke združevali minimalno –   na začetku in koncu poslovnega časa vrtca, pri tem pa  poskrbeli za sledljivost, kateri otroci so bili skupaj na posamezen dan. V primeru okužbe v oddelku bodo v karanteno poslani vsi otroci, ki so bili skupaj na začetku ali na koncu poslovnega časa vrtca.

Z namenom zmanjšanja stikov med otroci in preprečevanja širjenja virusa se odsvetuje združevanje otrok različnih oddelkov pri izvajanju dodatnih dejavnostih, tako v prostorih vrtca, kot tudi izven prostorov vrtca. Spoštovani starši, naprošam vas, da skrbno pretehtate nujnost otrokovega obiskovanja drugih popoldanskih dejavnosti izven vrtca v tem času (ples, šport …), saj se navadno tam srečujejo otroci iz različnih oddelkov, družin, okolij.

V vrtcu se bomo v poskušali  dosledno držati Higienskih priporočil za preprečevanje širjenja okužbe s SARS CoV-2 v vrtcih, ki so objavljena na spletni strani NIJZ ter izvajali ukrepe, seveda kolikor je možno in izvedljivo zaradi narave dela in sposobnosti dojemanja otrok.

Vas kot starše naprošam, da ste še naprej skrbni pri spoštovanju priporočil (nošenje mask, osebna razdalja, razkuževanje rok, kratko zadrževanje v prostorih vrtca) in seveda, da v vrtec vstopate le zdravi.

Prav tako vam bomo zelo hvaležni, če boste na e naslov info@vrtec-crnomelj.si obveščali morebiten pozitiven izvid testiranja PCR pri otroku, ki je vključen v naš vrtec. Nekateri starši ste skrbno in odgovorno že do sedaj obveščali okužbe otrok, kar seveda posledično pomeni 10 dnevno karanteno oddelka, ste pa s tem preprečevali nadaljnjo širjenje okužb. Žal so posamezne občasne karantene oddelkov nujne. Zagotovo pa se vsi strinjamo, da le pod takimi pogoji lahko ohranjamo odprt vrtec in omogočamo veliki večini staršev, da še vedno lahko v vrtec pripelje svojega otroka. V času odrejene karantene imate s potrdilom o karanteni, ki ga izda NIJZ, brezplačen vrtec.

Naj ne bo odveč, če še enkrat opozorim, da v vrtec vozite  le zdrave otroke.

Pred nami je mesec december, ki nas navadno poveže in opogumlja v novo leto. Prepričana sem, da ob resnično skrbnem ravnanju in spoštovanju priporočil za preprečevanje širjenja okužb še vedno ostaja možnost, da se še pred koncem leta (na varen način) srečamo v vrtcu in si izmenjamo vse dobre želje. Pogumno!

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost